EL
$gdata (array)
currentURI /en/products/basketball
categories
array
0
array
id 5878e7cf3c4ac204726302
name BASKETBALL
furl basketball
SubCategories
array
0
array
unique_id 5878e7d72c2ef795147260
name BASKETBALL BACKSTOPS
furl subcategory-5878e7d72c2ef795147260
1
array
unique_id 5878e7dc79383170987367
name ACCESSORIES
furl subcategory-5878e7dc79383170987367
2
array
unique_id 5878e7df8d155869698461
name BASKETBALLS
furl subcategory-5878e7df8d155869698461
1
array
id 58a30e7ea885d757879023
name BASKETBALL 3x3
furl basketball_3x3
SubCategories
array
2
array
id 5878e806357ad353031294
name FOOTBALL
furl football
SubCategories
array
0
array
unique_id 5878e8109c46d182429297
name SOCCER GOALS
furl subcategory-5878e8109c46d182429297
1
array
unique_id 5878e81620f96154210315
name TEAM SHELTERS
furl subcategory-5878e81620f96154210315
2
array
unique_id 5878e8188335f479647531
name NETS
furl subcategory-5878e8188335f479647531
3
array
unique_id 5878e823b4156708786771
name ACCESSORIES
furl subcategory-5878e823b4156708786771
4
array
unique_id 5878e8273573e447757844
name BALLS
furl subcategory-5878e8273573e447757844
5
array
unique_id 5878e82984683028834991
name BEACH SOCCER
furl subcategory-5878e82984683028834991
3
array
id 5878e84f44114293183793
name VOLLEYBALL
furl volleyball
SubCategories
array
0
array
unique_id 5878e856ea25d674094010
name POSTS
furl subcategory-5878e856ea25d674094010
1
array
unique_id 5878e859e36bb158807044
name ACCESSORIES
furl subcategory-5878e859e36bb158807044
2
array
unique_id 5878e85d5f674390011829
name BEACH VOLLEY
furl subcategory-5878e85d5f674390011829
4
array
id 5878e87b1cb36775010677
name TENNIS
furl category-5878e87b1cb36775010677
SubCategories
array
5
array
id 5878e87e7c2e2231682773
name HANDBALL
furl category-5878e87e7c2e2231682773
SubCategories
array
6
array
id 5878e89a5a436012573608
name ATHLETICS
furl category-5878e89a5a436012573608
SubCategories
array
0
array
unique_id 5878e8af5d9b6062235692
name POLE VAULT
furl subcategory-5878e8af5d9b6062235692
1
array
unique_id 5878e8b97809e688306151
name HIGH JUMP
furl subcategory-5878e8b97809e688306151
2
array
unique_id 5878e8bbd681b230882142
name TRACK EVENTS
furl subcategory-5878e8bbd681b230882142
3
array
unique_id 5878e8c2e552a663818113
name LONG AND TRIPLE JUMPS
furl subcategory-5878e8c2e552a663818113
4
array
unique_id 5878e8ca9c51d912505482
name JAVELIN THROW
furl subcategory-5878e8ca9c51d912505482
5
array
unique_id 5878e8ce6d767777413532
name DISCUS THROW
furl subcategory-5878e8ce6d767777413532
6
array
unique_id 5878e8d247714674088750
name SHOT PUT THROW
furl subcategory-5878e8d247714674088750
7
array
unique_id 5878e8d5de109277274429
name HAMMER THROW
furl subcategory-5878e8d5de109277274429
8
array
unique_id 5878e8d84d654943868383
name ACCESSORIES
furl subcategory-5878e8d84d654943868383
9
array
unique_id 5878e8e6bbe8b683442705
name KIDS ATHLETICS
furl subcategory-5878e8e6bbe8b683442705
7
array
id 5878e9112b8be773799104
name GYMNASTICS
furl category-5878e9112b8be773799104
SubCategories
array
0
array
unique_id 5878e91daac5c032750086
name COMPETITION EQUIPMENT
furl subcategory-5878e91daac5c032750086
1
array
unique_id 5878e923aa938264864960
name TRAINING EQUIPMENT
furl subcategory-5878e923aa938264864960
2
array
unique_id 5878e92ed1c66400093080
name RHYTHMIC GYMNASTICS
furl subcategory-5878e92ed1c66400093080
3
array
unique_id 5878e932db851013104009
name TRAMPOLINE
furl subcategory-5878e932db851013104009
4
array
unique_id 5970db39169db262736502
name KIDS GYMNASTICS
furl subcategory-5970db39169db262736502
8
array
id 5878e94b97455612978442
name STADIUM EQUIPMENT
furl category-5878e94b97455612978442
SubCategories
array
0
array
unique_id 5878e9527fda8486822005
name PLAYERS TUNNELS
furl subcategory-5878e9527fda8486822005
1
array
unique_id 5878e95568594281452544
name SEATS
furl subcategory-5878e95568594281452544
2
array
unique_id 5878e958af843449858192
name SEATING SYSTEMS
furl subcategory-5878e958af843449858192
3
array
unique_id 5878e95e29469036319561
name LOCKER ROOM EQUIPMENT
furl subcategory-5878e95e29469036319561
4
array
unique_id 5878e9645a0fa253410635
name PROTECTION MATS
furl subcategory-5878e9645a0fa253410635
5
array
unique_id 5878e96946490186096865
name SAFETY NETS
furl subcategory-5878e96946490186096865
6
array
unique_id 5878e96bf3d6f112630935
name MISCELANEOUS
furl subcategory-5878e96bf3d6f112630935
9
array
id 5878e97c498c0083021192
name DIGITAL PANELS
furl category-5878e97c498c0083021192
SubCategories
array
10
array
id 5878e985a3504315808862
name FLOORS
furl category-5878e985a3504315808862
SubCategories
array
0
array
unique_id 58a3123664a63409264358
name WOODEN SPORTS FLOORS
furl subcategory-58a3123664a63409264358
1
array
unique_id 58a3124141a28730438032
name ELASTIC- ACRYLIC OUTDOOR SPORTS SURFACES
furl subcategory-58a3124141a28730438032
2
array
unique_id 58a312471eeb1422742926
name RUNNING TRACK SYSTEMS
furl subcategory-58a312471eeb1422742926
3
array
unique_id 58a3124df266e941399742
name SPORT COURT
furl subcategory-58a3124df266e941399742
4
array
unique_id 58a31252796d9443528024
name PVS SPORTS FLOORING
furl subcategory-58a31252796d9443528024
5
array
unique_id 58a3125755aee892108340
name SAFETY PLAYGOUND FLOORS
furl subcategory-58a3125755aee892108340
6
array
unique_id 58a3125c59d23257656735
name ARTIFICIAL GRASS
furl subcategory-58a3125c59d23257656735
11
array
id 5a6737384d228120478350
name SPORTS DOMES
furl category-5a6737384d228120478350
SubCategories
array
12
array
id 5a6737a4ad7e5528178134
name GROUND INFRASTRUCTURES
furl category-5a6737a4ad7e5528178134
SubCategories
array
langs
array
en
array
url /en/products/basketball
active active
title English
el
array
url /el/products/basketball
active [empty string]
title Ελληνικά
seo
array
seo_unique_id 1
seo_id 0
seo_category_id NULL
seo_page 5878e7cf3c4ac204726302
seo_title Basketball
seo_description NULL
seo_keywords NULL
friendly_url basketball
fb_appid NULL
og_title Basketball
og_description NULL
og_image NULL
og_type website
lang 1
$data (array)
categories
array
0
array
id 5878e7cf3c4ac204726302
name BASKETBALL
furl basketball
SubCategories
array
0
array
unique_id 5878e7d72c2ef795147260
name BASKETBALL BACKSTOPS
furl subcategory-5878e7d72c2ef795147260
1
array
unique_id 5878e7dc79383170987367
name ACCESSORIES
furl subcategory-5878e7dc79383170987367
2
array
unique_id 5878e7df8d155869698461
name BASKETBALLS
furl subcategory-5878e7df8d155869698461
1
array
id 58a30e7ea885d757879023
name BASKETBALL 3x3
furl basketball_3x3
SubCategories
array
2
array
id 5878e806357ad353031294
name FOOTBALL
furl football
SubCategories
array
0
array
unique_id 5878e8109c46d182429297
name SOCCER GOALS
furl subcategory-5878e8109c46d182429297
1
array
unique_id 5878e81620f96154210315
name TEAM SHELTERS
furl subcategory-5878e81620f96154210315
2
array
unique_id 5878e8188335f479647531
name NETS
furl subcategory-5878e8188335f479647531
3
array
unique_id 5878e823b4156708786771
name ACCESSORIES
furl subcategory-5878e823b4156708786771
4
array
unique_id 5878e8273573e447757844
name BALLS
furl subcategory-5878e8273573e447757844
5
array
unique_id 5878e82984683028834991
name BEACH SOCCER
furl subcategory-5878e82984683028834991
3
array
id 5878e84f44114293183793
name VOLLEYBALL
furl volleyball
SubCategories
array
0
array
unique_id 5878e856ea25d674094010
name POSTS
furl subcategory-5878e856ea25d674094010
1
array
unique_id 5878e859e36bb158807044
name ACCESSORIES
furl subcategory-5878e859e36bb158807044
2
array
unique_id 5878e85d5f674390011829
name BEACH VOLLEY
furl subcategory-5878e85d5f674390011829
4
array
id 5878e87b1cb36775010677
name TENNIS
furl category-5878e87b1cb36775010677
SubCategories
array
5
array
id 5878e87e7c2e2231682773
name HANDBALL
furl category-5878e87e7c2e2231682773
SubCategories
array
6
array
id 5878e89a5a436012573608
name ATHLETICS
furl category-5878e89a5a436012573608
SubCategories
array
0
array
unique_id 5878e8af5d9b6062235692
name POLE VAULT
furl subcategory-5878e8af5d9b6062235692
1
array
unique_id 5878e8b97809e688306151
name HIGH JUMP
furl subcategory-5878e8b97809e688306151
2
array
unique_id 5878e8bbd681b230882142
name TRACK EVENTS
furl subcategory-5878e8bbd681b230882142
3
array
unique_id 5878e8c2e552a663818113
name LONG AND TRIPLE JUMPS
furl subcategory-5878e8c2e552a663818113
4
array
unique_id 5878e8ca9c51d912505482
name JAVELIN THROW
furl subcategory-5878e8ca9c51d912505482
5
array
unique_id 5878e8ce6d767777413532
name DISCUS THROW
furl subcategory-5878e8ce6d767777413532
6
array
unique_id 5878e8d247714674088750
name SHOT PUT THROW
furl subcategory-5878e8d247714674088750
7
array
unique_id 5878e8d5de109277274429
name HAMMER THROW
furl subcategory-5878e8d5de109277274429
8
array
unique_id 5878e8d84d654943868383
name ACCESSORIES
furl subcategory-5878e8d84d654943868383
9
array
unique_id 5878e8e6bbe8b683442705
name KIDS ATHLETICS
furl subcategory-5878e8e6bbe8b683442705
7
array
id 5878e9112b8be773799104
name GYMNASTICS
furl category-5878e9112b8be773799104
SubCategories
array
0
array
unique_id 5878e91daac5c032750086
name COMPETITION EQUIPMENT
furl subcategory-5878e91daac5c032750086
1
array
unique_id 5878e923aa938264864960
name TRAINING EQUIPMENT
furl subcategory-5878e923aa938264864960
2
array
unique_id 5878e92ed1c66400093080
name RHYTHMIC GYMNASTICS
furl subcategory-5878e92ed1c66400093080
3
array
unique_id 5878e932db851013104009
name TRAMPOLINE
furl subcategory-5878e932db851013104009
4
array
unique_id 5970db39169db262736502
name KIDS GYMNASTICS
furl subcategory-5970db39169db262736502
8
array
id 5878e94b97455612978442
name STADIUM EQUIPMENT
furl category-5878e94b97455612978442
SubCategories
array
0
array
unique_id 5878e9527fda8486822005
name PLAYERS TUNNELS
furl subcategory-5878e9527fda8486822005
1
array
unique_id 5878e95568594281452544
name SEATS
furl subcategory-5878e95568594281452544
2
array
unique_id 5878e958af843449858192
name SEATING SYSTEMS
furl subcategory-5878e958af843449858192
3
array
unique_id 5878e95e29469036319561
name LOCKER ROOM EQUIPMENT
furl subcategory-5878e95e29469036319561
4
array
unique_id 5878e9645a0fa253410635
name PROTECTION MATS
furl subcategory-5878e9645a0fa253410635
5
array
unique_id 5878e96946490186096865
name SAFETY NETS
furl subcategory-5878e96946490186096865
6
array
unique_id 5878e96bf3d6f112630935
name MISCELANEOUS
furl subcategory-5878e96bf3d6f112630935
9
array
id 5878e97c498c0083021192
name DIGITAL PANELS
furl category-5878e97c498c0083021192
SubCategories
array
10
array
id 5878e985a3504315808862
name FLOORS
furl category-5878e985a3504315808862
SubCategories
array
0
array
unique_id 58a3123664a63409264358
name WOODEN SPORTS FLOORS
furl subcategory-58a3123664a63409264358
1
array
unique_id 58a3124141a28730438032
name ELASTIC- ACRYLIC OUTDOOR SPORTS SURFACES
furl subcategory-58a3124141a28730438032
2
array
unique_id 58a312471eeb1422742926
name RUNNING TRACK SYSTEMS
furl subcategory-58a312471eeb1422742926
3
array
unique_id 58a3124df266e941399742
name SPORT COURT
furl subcategory-58a3124df266e941399742
4
array
unique_id 58a31252796d9443528024
name PVS SPORTS FLOORING
furl subcategory-58a31252796d9443528024
5
array
unique_id 58a3125755aee892108340
name SAFETY PLAYGOUND FLOORS
furl subcategory-58a3125755aee892108340
6
array
unique_id 58a3125c59d23257656735
name ARTIFICIAL GRASS
furl subcategory-58a3125c59d23257656735
11
array
id 5a6737384d228120478350
name SPORTS DOMES
furl category-5a6737384d228120478350
SubCategories
array
12
array
id 5a6737a4ad7e5528178134
name GROUND INFRASTRUCTURES
furl category-5a6737a4ad7e5528178134
SubCategories
array
active_category 5878e7cf3c4ac204726302
active_category_details
array
id 5878e7cf3c4ac204726302
name BASKETBALL
furl basketball
page 1
products
array
0
array
page_id 00CDEA04CC
cat_id 5878e7cf3c4ac204726302
title SCHELDE PRO SHOOTER FIBA
cover_image fresheditor/Uploads/6deb86da5f1275e43590f83184a170c0_936x900.jpg
furl product-00CDEA04CC
category_furl basketball
subcategory_furl subcategory-5878e7df8d155869698461
1
array
page_id 00ABE7E45C
cat_id 5878e7cf3c4ac204726302
title SCHELDE CLUB SHOOTER
cover_image fresheditor/Uploads/1871952fedc71a01ce55c92f69197f1a_936x900.jpg
furl product-00ABE7E45C
category_furl basketball
subcategory_furl subcategory-5878e7df8d155869698461
2
array
page_id 005DCAED3E
cat_id 5878e7cf3c4ac204726302
title SCHELDE SCHOOL SHOOTER
cover_image fresheditor/Uploads/06a5cce9b7755b3d6f17966474974495_936x900.jpg
furl product-005DCAED3E
category_furl basketball
subcategory_furl subcategory-5878e7df8d155869698461
3
array
page_id 0089A3AC4A
cat_id 5878e7cf3c4ac204726302
title Heavy duty goal with net
cover_image fresheditor/Uploads/8af64ff39c74008eaf1f6b1dd60ed35a_936x900.jpg
furl product-0089A3AC4A
category_furl basketball
subcategory_furl subcategory-5878e7dc79383170987367
4
array
page_id 003F143FED
cat_id 5878e7cf3c4ac204726302
title Simple Flexible goal
cover_image fresheditor/Uploads/50f8f7b612d9387f5deb68552f5d8222_936x900.jpg
furl product-003F143FED
category_furl basketball
subcategory_furl subcategory-5878e7dc79383170987367
5
array
page_id 005A7F63F0
cat_id 5878e7cf3c4ac204726302
title Flexible goal
cover_image fresheditor/Uploads/65567299cc2f7dc52f7776fc8d3d47b1_936x900.jpg
furl product-005A7F63F0
category_furl basketball
subcategory_furl subcategory-5878e7dc79383170987367
6
array
page_id 0022EE28FB
cat_id 5878e7cf3c4ac204726302
title Flexible goal
cover_image fresheditor/Uploads/3beafc73f60e00789aa2617c6f54cc0c_936x900.jpg
furl product-0022EE28FB
category_furl basketball
subcategory_furl subcategory-5878e7dc79383170987367
7
array
page_id 004497E89E
cat_id 5878e7cf3c4ac204726302
title Replacement securit glass 12mm thickness
cover_image fresheditor/Uploads/97439bde93600f8c78c0a14d51aead51_936x900.jpg
furl product-004497E89E
category_furl basketball
subcategory_furl subcategory-5878e7dc79383170987367
8
array
page_id 00E16A933B
cat_id 5878e7cf3c4ac204726302
title Basketball net school type
cover_image fresheditor/Uploads/626b4a6851b26243bad9a16b55a01da3_936x900.jpg
furl product-00E16A933B
category_furl basketball
subcategory_furl subcategory-5878e7dc79383170987367
9
array
page_id 00C075BA5F
cat_id 5878e7cf3c4ac204726302
title Competition Basketball net
cover_image fresheditor/Uploads/29b5e44e28bf565f09b1f6aa2814eb1f_936x900.jpg
furl product-00C075BA5F
category_furl basketball
subcategory_furl subcategory-5878e7dc79383170987367
10
array
page_id 004144EE14
cat_id 5878e7cf3c4ac204726302
title Protective pads for backboards
cover_image fresheditor/Uploads/2b85f9bfc2972e2d5b26de936ce80748_936x900.jpg
furl product-004144EE14
category_furl basketball
subcategory_furl subcategory-5878e7dc79383170987367
11
array
page_id 0061D2D7D9
cat_id 5878e7cf3c4ac204726302
title Protective pads for backboards
cover_image fresheditor/Uploads/1ae42a45c34dc514715d957b80be9dec_936x900.jpg
furl product-0061D2D7D9
category_furl basketball
subcategory_furl subcategory-5878e7dc79383170987367
AllProducts 53
Products: BASKETBALL 53 Products